Welkom bij

Altair Zorg

Contact opnemen
Welkom bij

Altair Zorg

Contact opnemen
Welkom bij

Altair Zorg

Contact opnemen

Een pgb aanvragen bij de gemeente

Wil je een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen voor hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet? Dan moet je een aanvraag indienen bij de gemeente.

Voor welke zorg vraag je een pgb via de Wmo aan?
Via de Wmo kun je een pgb aanvragen voor:

 • Huishoudelijke hulp
 • Begeleiding in het dagelijks leven (begeleiding individueel)
 • Begeleiding bij persoonlijke verzorging (dit valt onder persoonlijke verzorging)
 • Begeleiding in een groep, zoals dagbesteding
 • Logeeropvang en vakantieopvang (gemeenten noemen dit respijtzorg1)
 • Beschermd wonen
 • Woningaanpassing
 • Hulpmiddelen voor vervoer, zoals een rolstoel of scootmobiel
Hoe betaalt de gemeente het pgb uit?
Je krijgt het pgb van de gemeente niet op je eigen bankrekening gestort. Je betaalt je zorgverleners via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat heet trekkingsrecht.
Is er een eigen bijdrage?
Ben je ouder dan 18 jaar, dan betaal je voor de hulp van de gemeente een eigen bijdrage. Het CAK incasseert die eigen bijdrage.
Wat is de eigen bijdrage voor hulp en zorg via de Wmo?
In 2021 is de eigen bijdrage voor hulp via de Wmo maximaal € 19,- per maand. Je betaalt dus nooit meer dan 12 x € 19,- = € 228,- per jaar.
Gezinnen met heel laag inkomen betalen een lagere eigen bijdrage of zelfs géén eigen bijdrage. De regelingen verschillen per gemeente, dus vraag het bij je eigen gemeente na.

Een pgb aanvragen bij de zorgverzekeraar

Wil je een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen voor hulp via de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Dan dien je een aanvraag in bij je zorgverzekeraar.
De Zvw is voor kinderen en volwassenen die langer dan een jaar verpleging of verzorging nodig hebben. Ook voor palliatieve terminale zorg kun je een pgb via de Zvw aanvragen.
Voor welke hulp vraag je een pgb via de Zvw aan?

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging (als je ook verpleging nodig hebt): als je géén verpleging nodig hebt, vraag je een pgb voor persoonlijke verzorging aan bij de gemeente
 • Medisch specialistische zorg, zoals zuurstof toedienen of medicijnen via een infuus
 • Palliatieve terminale zorg

Een pgb aanvragen bij het zorgkantoor

Wil je een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen voor zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan moet je een aanvraag indienen bij het zorgkantoor.
De Wlz is er voor mensen met een chronische ziekte of beperking die 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben.
Kun je geen indicatie krijgen voor de Wlz? Dan kun je zorg aanvragen bij je zorgverzekeraar of de gemeente.

Voor welke zorg vraag je een pgb via de Wlz aan?

Via de Wlz kun je een pgb aanvragen voor:
 • Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen, aankleden en naar de wc gaan
 • Verpleegkundige zorg, zoals wondzorg of injecties
 • Begeleiding in het dagelijks leven (begeleiding individueel)
 • Groepsbegeleiding, zoals dagbesteding
 • Logeeropvang
 • Huishoudelijke hulp

Meerdere pgb’s: kan dat?

Meestal heb je een persoonsgebonden budget (pgb) van een gemeente, zorgverzekeraar óf zorgkantoor. Maar soms kun je niet alle zorg die je nodig hebt uit 1 pgb betalen. Er zijn verschillende soorten zorg.

 • De gemeente regelt de zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet
 • De zorgverzekeraar regelt de zorg via de Zorgverzekeringswet (Zvw);
 • Het zorgkantoor regelt de zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Hoe gaat het met de betaling?

Je spreek met de zorgverlener een uurtarief af. Dat uurtarief hangt af van de werkzaamheden. Je kunt bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp een ander uurtarief afspreken dan voor verpleging.
De SVB, zorgverzekeing of particuliere zorgvrager zorgt voor de betaling en berekent elke maand welke vergoeding een zorgverlener krijgt. De SVB noemt dit het ‘totaalloon’.

Wie kan je helpen met je pgb-aanvraag?

Twijfel je of een persoonsgebonden budget (pgb) iets is voor jou? Of heb je hulp nodig bij je pgb-aanvraag? Onze medewerkers kijken mee naar jouw situatie en helpen je persoonlijk.
Wij zijn tijdens werkdagen bereikbaar op 070 2014879 om uw vragen te beantwoorden. Ook kunt u altijd een mail sturen via ons contactformulier
Wilt u gebruik maken van de diensten van Altair zorg? U kunt de aanvraagformulier hier indienen.