Welkom bij

Altair Zorg

Contact opnemen
Welkom bij

Altair Zorg

Contact opnemen
Welkom bij

Altair Zorg

Contact opnemen
Als u door ziekte, Revalideren, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u ook in aanmerking komen voor een Persoonsgebonden budget (PGB).

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf zorg, verpleging of hulp en ondersteuning kunt inkopen. Het recht op een pgb is opgenomen in alle zorgwetten (Jeugdwet, Wmo, Zvw en Wlz). U vindt hier informatie over het pgb per zorgwet.


Verschillende PGB

De zorg in Nederland zit ingewikkeld in elkaar. Er zijn 4 zorgwetten waaruit je een pgb kunt krijgen. Voor elke wet moet je bij een andere instantie zijn.

Wie regelt wat?

  • De gemeente regelt het pgb via de Jeugdwet.
  • De gemeente regelt het pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • De zorgverzekeraar regelt het pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Het zorgkantoor regelt het pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • De Gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor worden ook wel de ‘loketten’ genoemd.
Elk loket heeft eigen regels.