Welkom bij

Altair Zorg

Contact opnemen
Welkom bij

Altair Zorg

Contact opnemen
Welkom bij

Altair Zorg

Contact opnemen

Soorten zorg

Als je zorg nodig hebt, wil je weten waar je die zorg kunt aanvragen. Altair Zorg geeft op deze pagina de verschillende soorten zorg antwoord op de volgende vragen:

 • Wat houdt deze soort zorg in?
 • Waar vraag je deze zorg aan?
 • Via welke wet wordt deze zorg geregeld?
De verschillende soorten zorg op een rij

Begeleiding individueel

Je hebt bijvoorbeeld hulp nodig bij je administratie, begeleiding bij je hobby of je kan niet alleen thuis zijn. Dat kan je oplossen met individuele begeleiding.
In de wet staat dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Lukt dat niet zonder hulp, dan kun je daarvoor begeleiding aanvragen.

Je kunt ook begeleiding nodig hebben door:
 • Probleemgedrag;
 • Problemen met denken en concentreren;
 • Problemen met je te oriënteren: je weet bijvoorbeeld niet welke dag het is, hoe je van de winkel terug naar huis moet of wie de mensen om je heen zijn.

Wat hoort er bij begeleiding individueel?

Individuele begeleiding betekent dat je van je zorgverlener tips en adviezen krijgt. Je kunt onder andere begeleiding aanvragen voor hulp bij:
 • Je dagindeling;
 • Activiteiten, zoals hobby’s en boodschappen;
 • Sociale contacten;
 • Je administratie en geldzaken;
 • Vaardigheden oefenen zoals lezen en schrijven;
 • Je kunt ook individuele begeleiding aanvragen voor je kind, zodat het kind zo goed mogelijk kan functioneren.

Waar kun je begeleiding individueel aanvragen?

Bij de gemeente
Kinderen tot 18 jaar vallen onder de Jeugdwet. Individuele begeleiding van volwassenen valt meestal onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert deze wetten uit. Daarom vraag je individuele begeleiding bij de gemeente aan.

Er zijn wel verschillen tussen wat gemeenten vergoeden en wat niet.
Wil je zelf je zorgverleners uitzoeken en bepalen wanneer en hoe ze jouw kind helpen? Dan kun je bij de gemeente een persoonsgebonden budget aanvragen of particulier thuiszorg via ons inschakelen. 

Bij het zorgkantoor
Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kun je individuele begeleiding uit deze wet vergoed krijgen. Wil je deze hulp zelf inkopen met een pgb, dan vraag je een pgb aan bij het zorgkantoor.

Begeleiding groep

Kun je door je beperking niet naar school en niet werken, ook geen aangepast werk? Of zoek je een zinvolle invulling van de dag voor iemand met dementie? Dan kun je groepsbegeleiding aanvragen.

Het doel van groepsbegeleiding is onder andere:
 • Regelmaat en een zinvolle invulling van je dag;
 • Langer thuis kunnen blijven wonen;
 • Gevoel van eenzaamheid verkleinen door contact met anderen;
 • Voorkomen dat de mantelzorger overbelast raakt.

Wat is groepsbegeleiding precies?

Groepsbegeleiding is dagbesteding of dagopvang in een groep. Bijvoorbeeld:
 • Dagbesteding die school of (aangepast) werk vervangt;
 • Dagbesteding waar je leert omgaan met gedragsproblemen;
 • Dagopvang bij bijvoorbeeld dementie of een verstandelijke beperking.
Je gaat voor dagbesteding of dagopvang regelmatig een halve of hele dag naar een zorgorganisatie bij jou in de buurt. Dat kan ook een wijkcentrum of zorgboerderij zijn. Je doet er activiteiten die bij je passen, met hulp van professionele zorgverleners.

Waar moet je een pgb voor groepsbegeleiding aanvragen?

Bij de gemeente.
Groepsbegeleiding kun je aanvragen voor jezelf, voor je kind, of voor je vader of moeder. Meestal krijg je groepsbegeleiding vergoed uit de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert die wet uit, dus daar kun je groepsbegeleiding aanvragen.

Gemeenten bepalen zelf wie groepsbegeleiding kan krijgen en wie niet.
Wil je zelf bepalen naar welke zorgorganisatie je gaat voor dagopvang of dagbesteding? Dan kun je bij de gemeente een persoonsgebonden budget aanvragen of particulier thuiszorg via ons inschakelen.

Bij het zorgkantoor
Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kun je groepsbegeleiding uit deze wet vergoed krijgen. Vraag een pgb aan bij het zorgkantoor als je zelf wilt bepalen naar welke zorgorganisatie je gaat voor dagopvang of dagbesteding.

Huishoudelijke hulp

Je hebt moeite met huishoudelijke taken of je bent niet in staat om deze uit te voeren. Zoals schoonmaken, wassen, strijken, koken of boodschappen doen. Je kunt dan huishoudelijke hulp aanvragen.
Wat hoort er bij huishoudelijke hulp?

Huishoudelijke hulp is er om je te helpen bij:
 • Het huis schoonhouden;
 • Taken als wassen, koken en boodschappen doen;
 • Het huishouden organiseren, bijvoorbeeld een boodschappenlijstje maken of een plan maken welke kamer je wanneer wilt schoonmaken.

Waar kun je huishoudelijke hulp aanvragen?

Bij de gemeente.
Meestal krijg je huishoudelijke hulp vergoed uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert deze wet uit. Daarom vraag je deze hulp bij de gemeente aan.

Gemeenten bepalen zelf hoe ze omgaan met huishoudelijke hulp. Daardoor krijg je in de ene gemeente meer uren huishoudelijke hulp dan in de andere.
Wil je zelf je huishoudelijke hulp inkopen? Dan kun je een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij de gemeente of particulier thuiszorg via ons inschakelen 

Bij het zorgkantoor.
Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kun je huishoudelijke hulp uit deze wet vergoed krijgen. Wil je deze hulp zelf inkopen met een pgb? Vraag dan een pgb aan bij het zorgkantoor.

Logeeropvang (kortdurend verblijf)

Je woont thuis en krijgt daar hulp van bijvoorbeeld je ouders, kinderen of je partner. Maar zij hebben ook tijd voor zichzelf of vakantie nodig. Dat kan met logeeropvang. Je gaat dan een weekend of op doordeweekse dagen ergens logeren.

Wat is het doel van logeeropvang?
Zorgen je ouders of je kinderen voor jou? Of zorgt je partner voor je? Als zij rust of vakantie nodig hebben, kun je logeeropvang voor jou regelen. Daardoor kunnen ze de dagelijkse zorg voor jou langer volhouden.

Soms gaan kinderen met een beperking bijvoorbeeld elke maand een weekend uit logeren. Hun ouders hebben dan even tijd voor zichzelf of voor de andere kinderen.

Belangrijk om te weten

 • Bij logeeropvang wordt gerekend per etmaal/24 uur (dus niet per uur of per dagdeel). Per jaar kun je maximaal 156 etmalen logeeropvang inzetten met je pgb-Wlz. Dat komt neer op 3 nachten per week.
 • Er is in de Wlz geen maximumtarief voor logeeropvang. Je kunt meerdere logeerhuizen met elkaar vergelijken om tot een passende keuze te komen. Bovendien kun je met het logeerhuis onderhandelen over de prijs die jij redelijk vindt. De vergoeding zal samenhangen met:
 • Het aantal uren van de logeeropvang;
 • Het aantal zorgverleners; 1 op 4 deelnemers is goedkoper dan 1 op 1 deelnemer;
 • De kosten van het verblijf;
 • De hoogte van de overige kosten, zoals die van de maaltijden.
 • Zorgverleners mogen niet 24 uur achter elkaar werken. Daarom kan logeeropvang – zowel in het formele als informele circuit – nooit door 1 persoon worden gedaan.
 • Het doel van logeeropvang is het ontlasten van de mantelzorgers. Hen kan je daarom voor logeeropvang niet inschakelen.
 • Bij de vergoeding voor logeeropvang is alles inbegrepen. Dus alle zorg die je nodig hebt, maar bijvoorbeeld ook huur, eten en drinken, schoonmaak. Tijdens logeeropvang kun je daarom geen andere zorgverlener inzetten voor extra zorg. Vervoer naar en van de logeeropvang is niet inbegrepen.
 • De opvang moet veilig zijn. Het zorgkantoor kan dit komen controleren.
 • Er zijn allerlei organisaties die logeeropvang aanbieden. Van grote instellingen voor gehandicaptenzorg tot kleinere pgb-logeerhuizen.
 • De meeste organisaties richten zich op een bepaalde doelgroep. Zoals kinderen met ADHD en/of autisme, kinderen met een verstandelijke beperking, of kinderen met meervoudige beperkingen. Ook voor volwassenen zijn er logeerhuizen, zoals voor mensen met dementie of psychische problemen.

Waar kun je logeeropvang aanvragen?

Bij de gemeente
Logeeropvang voor kinderen tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Logeeropvang van volwassenen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert de Jeugdwet en de Wmo uit. Daarom vraag je logeeropvang bij de gemeente aan.

Wil je zelf bepalen wie de zorg overneemt voor jou, of voor bijvoorbeeld je vader of moeder? Dan kun je een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij de gemeente of via onze particuliere thuiszorg.

Bij het zorgkantoor.
Als je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) hebt, dan kun je logeeropvang uit deze wet vergoed krijgen. Wil je zelf bepalen wie tijdelijk de zorg overneemt voor jou of voor bijvoorbeeld je vader of moeder? Dan vraag je een pgb aan bij het zorgkantoor.

Persoonlijke verzorging

Heb je hulp nodig bij bijvoorbeeld wassen, aankleden, naar het toilet gaan, steunkousen aantrekken, huidverzorging, medicijnen innemen, of eten en drinken? Dan kun je persoonlijke verzorging aanvragen.

Wat is persoonlijke verzorging precies?

Persoonlijke verzorging is hulp bij onder andere:
 • In en uit bed komen;
 • Naar het toilet gaan;
 • Wassen en aankleden;
 • Steunkousen aantrekken en uittrekken;
 • Eten en drinken, sondevoeding;
 • Medicijnen klaarzetten;
 • De dagelijkse zorg voor je stoma;
 • Verzorging van je huid om bijvoorbeeld doorliggen te voorkomen;
Let op: injecties en wondzorg vallen onder verpleging.

Waar kun je persoonlijke verzorging aanvragen?

Bij de zorgverzekeraar.
Heb je persoonlijke verzorging nodig? Dan kun je die zorg meestal vergoed krijgen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorgverzekeraar voert deze wet uit. Wil je zelf je zorgverleners uitkiezen en bepalen wanneer en hoe je ze verzorgen? Dan vraag je een pgb voor verzorging en verpleging aan bij je zorgverzekeraar.

Let op: je kunt een pgb voor persoonlijke verzorging aanvragen als je langer dan 1 jaar zorg nodig hebt. Deze regel geldt niet als je palliatieve zorg nodig hebt.

Bij het zorgkantoor
Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kun je persoonlijke verzorging uit deze wet vergoed krijgen. Als je zelf je zorg wilt regelen, dan kun je daarvoor een pgb aanvragen bij het zorgkantoor of particuliere thuiszorg via ons inschakelen.

Verpleging

Heb je zorg nodig als gevolg van een medische aandoening, dan vraag je verpleging aan. Denk aan wondzorg en injecties. Maar bijvoorbeeld ook leren om zelf insuline te spuiten, valt onder verpleging.

Wat is verpleging precies?

Onder verpleging vallen medische handelingen zoals:
 • Injecties geven, bijvoorbeeld insuline spuiten;
 • Een sonde of katheter verwisselen;
 • Wondzorg;
Een zorgverlener mag anderen leren hoe ze zulke handelingen moeten uitvoeren. Dus hij kan bijvoorbeeld jou leren om zelf insuline te spuiten. Of ouders leren om de sonde bij hun kind te verwisselen.

Let op: taken als medicijnen en sondevoeding geven en de dagelijkse zorg voor een katheter of stoma, horen bij persoonlijke verzorging. Ook verpleegkundige zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg) valt onder verpleging.

Waar kun je verpleging aanvragen?

Bij de zorgverzekeraar.
Vaak krijg je verpleging vergoed uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorgverzekeraar voert deze wet uit. Wil je zelf je zorgverleners uitkiezen en bepalen wanneer en hoe je ze verzorgen? Dan vraag je een pgb voor verpleging aan bij je zorgverzekeraar.

Let op: je kunt een pgb aanvragen als je langer dan 1 jaar zorg nodig hebt. Deze regel geldt niet als je palliatieve zorg nodig hebt.

Bij het zorgkantoor
Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kun je verpleging uit deze wet vergoed krijgen. Als je zelf je zorg wilt regelen, dan kun je daarvoor een pgb aanvragen bij het zorgkantoor.
Wij kunnen ook via particuliere thuiszorg van ons dient verlenen neem hier contact met ons op.

Wie mogen voorbehouden medische handelingen uitvoeren?

Voorbehouden handelingen zijn risicovolle medische handelingen. Alleen zorgverleners met de juiste diploma’s mogen die uitvoeren. In de Wet BIG1 staat wat de voorbehouden handelingen zijn en wie die handelingen mogen uitvoeren.

Maar patiënten, ouders, familieleden en andere mantelzorgers vallen niet onder de regels van de Wet BIG. Dus een diabetespatiënt mag bij zichzelf insuline spuiten. En ouders mogen een sonde inbrengen bij hun kind dat niet zelfstandig kan eten of drinken. Het is belangrijk dat mensen die handelingen goed aangeleerd krijgen en veilig kunnen uitvoeren.

Hulp bij vervoer/hulpmiddelen

Om mobiel te zijn kun je een hulpmiddel aanvragen bij de gemeenten, zoals een rolstoel of scootmobiel. Of je wilt gebruikmaken van een vervoersvoorziening van de gemeente, zoals taxivervoer. Verder kun je voor hulpmiddelen die eraan bijdragen dat je zelfstandig thuis kunt blijven wonen, bij je gemeente terecht.

Voorbeelden van hulp bij vervoer/hulpmiddelen
voor vervoer:

 • Een voorziening zoals een kinderrolstoel, handbewogen rolstoel, elektrische rolstoel, sportrolstoel, rolstoelaanpassing, aangepaste fiets of scootmobiel;
 • Een aangepaste auto of aanpassingen aan je auto, zoals handbediening voor remmen en gas geven, of een auto waar je met je elektrische rolstoel in kunt;
 • Een vergoeding voor vervoerskosten;
 • Begeleiding in het openbaar vervoer;

Hulpmiddelen voor thuis:

De hulpmiddelenwijzer van Vilans/Ministerie van VWS beschrijft 9 activiteiten waarbij je een hulpmiddel nodig kan hebben: communicatie, eten en drinken, huishouden, in beweging, ontspanning, persoonlijke verzorging, werken en studeren, wonen, zorgen en verzorgen. 

Waar kun je hulp bij vervoer/middelen aanvragen?

Bij de gemeente.
Ook als je zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of een andere wet krijgt, vraag je hulp bij vervoer of een hulpmiddel aan bij de gemeente. Deze worden vergoed uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert de Wmo uit, dus daar kun je een aanvraag indienen. Elke gemeente heeft eigen regels. Daardoor zijn er verschillen tussen wat gemeenten vergoeden. Je kunt een officiële aanvraag indienen. De gemeente is dan verplicht een onderzoek te doen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen:

 • Je behoort tot de groep ouderen, chronisch zieken of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking;
 • Je verblijft rechtmatig in Nederland;
 • Je bent Nederlander, je hebt een verblijfsvergunning op asielgronden of je hebt een reguliere verblijfsvergunning;
 • Je bent woonachtig in de gemeente waarin je de aanvraag doet;
 • De voorziening is voor langere tijd noodzakelijk;
 • Het is niet een hulpmiddel dat je ook zou hebben als je geen ziekte, handicap of andere beperking hebt. Zoals bijvoorbeeld een gewone fiets. Dan spreekt de wet van een‘algemene voorziening’ die:– meestal in de winkel verkrijgbaar is;– niet speciaal bedoeld is voor mensen met een beperking en– niet aanzienlijk duurder is dan vergelijkbare hulpmiddelen voor hetzelfde doel.

Na toekenning:

Kun je kiezen tussen aanschaf met een pgb of in natura;
betaalt de gemeente bij keuze voor een pgb, het bedrag voor een hulpmiddel direct aan jou uit, niet via de Sociale Verzekeringsbank (SVB);
moet je een eigen bijdrage betalen van € 19,00 per maand; dit bedrag is voor iedereen gelijk, tenzij je al een eigen bijdrage betaalt vanwege een andere indicatie in de Wmo of een indicatie in de Wet langdurige zorg (Wlz).

Na afwijzing:

Krijg je een schriftelijke bevestiging; vind je die aanvechtbaar, dan kun je daartegen in bezwaar gaan, eventueel met hulp van onze juristen.
UWV en zorgverzekeraar
UWV: voor werk en school.
Zorgverzekeraar: hulpmiddel waarop je medisch gezien bent aangewezen, zoals prothese, gehoortoestel.
Hiervoor kun je geen pgb krijgen.

OV-begeleiderskaart bij Argonaut
Met een OV-begeleiderskaart mag een begeleider – zorgverlener, naaste, vriend of ander persoon die met jouw meereist – gratis met je mee als je door een beperking niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunt reizen. Deze kaart is geldig in trein-, bus-, metro-, en tramdiensten. Lees meer.

Heb je vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig bij het in-, over- en uitstappen? Of heb je een visuele beperking en iemand nodig om je door het station te begeleiden? Dan kun je gratis gebruikmaken van NS Reisassistentie. 

Voorwaarden

Je woont in Nederland.
Jij én je begeleider zijn minstens 12 jaar oud.
Je maakt de hele reis gezamenlijk.
Je reist zelf met een geldig vervoerbewijs. Je begeleider gebruikt de OV-Begeleiderskaart als vervoerbewijs.


Wat hoort er bij woningaanpassing?

Woningaanpassingen kunnen kleine aanpassingen zijn, zoals een verhoogd toilet, traplift of extra trapleuning. Maar misschien heb je een ingrijpende verbouwing nodig, zoals:

 • Drempels weghalen en deuren breder maken;
 • De keuken of badkamer aanpassen;
 • Een slaapkamer beneden aanbouwen.

Waar kun je een woningaanpassing aanvragen?

Eenvoudige woningaanpassingen die je bij een thuiszorgwinkel of bouwmarkt kunt kopen, moet je meestal zelf betalen. Denk aan een mengkraan of een drempelverlager.

Bij de gemeente
Kun je je woning niet aanpassen met spullen uit de thuiszorgwinkel of bouwmarkt? Dan krijg je deze aanpassingen meestal vergoed uit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). De gemeente voert deze wet uit. Daarom vraag je een woningaanpassing bij de gemeente aan. Elke gemeente heeft eigen regels. Daardoor zijn er verschillen tussen wat gemeenten vergoeden.

Wil je zelf een aannemer of klussenbedrijf inhuren? Dan kun je voor je woningaanpassing een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij de gemeente. Vaak is een pgb een bedrag per maand, maar een pgb voor woningaanpassing is een eenmalig bedrag.

Als de gemeente je pgb-aanvraag goedkeurt, krijg je een brief met daarin het maximale budget. In die brief staat ook aan welke eisen de woningaanpassing moet voldoen. Voldoet de aanpassing niet aan alle eisen? Dan moet je je pgb of een deel ervan terugbetalen.

Verhuisvergoeding
Soms wil de gemeente een woningaanpassing niet betalen, bijvoorbeeld als de aanpassing duurder is dan een verhuizing. De gemeente kan dan een verhuisvergoeding geven.
Vragen over jouw situatie?


Heb je persoonlijk advies nodig over het persoonsgebonden budget in jouw sitautie of andres? Bel ons gerust telefoonnummer 070 2014879 of neem contact op via ons contactformulier.